Universitat Rovira i Virgili

Montse Pinent


ORCID

ResearchGate

És Professora Agregada de la URV. Llicenciada en bioquímica (1996-2000) i doctora per la URV (2000-2005), tots dos títols amb premi extraordinari de final d'estudis d'aquesta universitat. Va realitzar el doctorat amb una beca competitiva de la Generalitat de Catalunya. Va fer dues estades a l'estranger, 2 mesos en el Rowett Research Institute, Escòcia, i 3 mesos a la Graz University of Technology. Posteriorment, va obtenir una beca post doctoral també de la Generalitat de Catalunya, per la seva estada de 2 anys (2005-2007) al Graz University of Technology, Àustria. Des del 2007 ella va tornar com a professora a la URV, obtenint primer una plaça com a lectora (doctora adjunta), fins a obtenir la seva posició actual (Setembre del 2014).

En l'àmbit de la docència, ha treballat com a docent en tots els nivells formatius universitaris.

En l'àmbit de la gestió universitària ha estat coordinant programes doctorals a la URV (2009-2014). Actualment i des d'octubre del 2014 és la Responsable del Grau de Bioquímica i Biologia Molecular de la URV.

Des de 2000, la seva recerca s'ha centrat en l'estudi de la bioactivitat de les proantocianidines, un grup de flavonoides àmpliament distribuït en la naturalesa i en els aliments derivats, i amb un gran interès per a la salut humana, atesos els seus efectes beneficiosos descrits. El treball s'ha centrat des del principi en el seu possible paper beneficiós contra patologies associades amb la síndrome metabòlica, estudiant els seus efectes en els nivells fisiològics de models animals d'aquesta patologia, i estudiant el seu mecanisme d'acció. El seu paper en el teixit adipós s'ha descrit en primer lloc, on exerceix un efecte insulinomimètic. Posteriorment, el treball s'ha centrat en el pàncrees com a òrgan clau secretant insulina, descrivint els efectes de les proantocianidines a nivell de modulació de la secreció de l'hormona, modulant l'apoptosi i proliferació en aquest teixit, i els efectes antilipogènics sobre el pàncrees. L'última línia de treball es centra en la interacció de proantocianidines al  sistema enteroendocrí, principalment en relació amb l'homeòstasi de la glucosa. Una interacció de proantocianidines amb el sistema enteroendocrí a la producció de incretina GLP-1 ha demostrat ser la inhibidora de l'enzim responsable de la seva desactivació; tant en animals sans com en animals amb patologia. També s'ha demostrat que aquesta interacció amb el sistema enteroendocrí promou la sacietat, sent per tant de gran interès per a la producció d'alimentació funcional.

Paral·lelament, ha treballat en altres projectes relacionats amb l'estudi d'altres compostos bioactius en les funcions esmentades (acaba de sol·licitar una nova patent) com també la col·laboració amb companyies per a realitzar estudis específics.

Tot el seu treball ha estat publicat en més de 40 articles indexats, la majoria de primer quartil, i en més de la meitat sent la primera o última autora, "corresponding" autor, incloent-hi 5 revisions, a més d'haver col·laborat en 5 capítols de llibre. Té dues patents.