Universitat Rovira i Virgili

MoBioFood

Grup de Recerca MoBioFood

Bioactivitat Molecular dels Aliments

Grup de Recerca MobioFood

Bioactivitat Molecular dels Aliments

Grup de Recerca MobioFood

Bioactivitat Molecular dels Aliments

L'objectiu del grup de recerca és estudiar la bioactivitat molecular dels aliments a nivell del tracte gastrointestinal, és a dir, avaluar com diferents components de la nostra dieta poden afectar de manera adversa o beneficiosa el nostre intestí, i com aquesta interacció pot influenciar la salut de la resta de l'organisme.   

Actualment, estem centrats en l'estudi de la interacció de components de la dieta amb el sistema enteroendocrí, la capacitat d'aquests composts de modificar la integritat de la barrera intestinal i el seu efecte immunomodulador, així com l'estudi d'alteracions de la microbiota intestinal provocades per certs aliments, i finalment l'anàlisi dels efectes epigenètics de diferents composts bioactius en situacions d'estrès metabòlic com són l'obesitat o l'envelliment. 

A més, en aplicació de la nostra expertesa avaluant la bioactivitat molecular dels aliments, també estudiem l'efecte de fonts alternatives de proteïnes d'alta qualitat nutricional i més sostenibles pel medi ambient, com són les proteïnes d'insectes, en mostres intestinals humanes. 

Notícies

Més informació