Universitat Rovira i Virgili

Nou projecte finançat per estudiar les propietats de les proteïnes d'insecte!

????Dos grups de recerca i una empresa col.laboren per portar a terme el projecte! Un és Bioactivitat Molecular dels Aliments (Mobiofood Research Group) i l'altre d'Enginyeria Alimentària (FoodIE- Food Innovation and Engineering), així com una empresa biotecnològica dedicada a la cria i venda d'insectes i els seus derivats per al consum humà (Iberinsect, S.C.G.).

????????????
Els insectes són una font de proteïna animal alternativa i sostenible a nivell mediambiental, de bona qualitat nutricional i de producció econòmica que pot ajudar a resoldre dèficits alimentaris en la població d'edat avançada. Per donar solució a això, el principal objectiu d' aquest projecte és el disseny d'un nou aliment altament proteic, destinats a persones amb dificultats d'ingerir dietes sòlides, a partir de farina d'insecte i previa avaluació dels seus efectes beneficiosos a nivell gastrointestinal i de tot l'organisme en models animals.

Share

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Up