Universitat Rovira i Virgili

Convocatoria de Beca Predoctoral amb MoBioFood!!

General  - 

Convocatòria Beca Predoctoral:


- Suport al projecte "EFECTOS PREVENTIVOS A LARGO PLAZO DE COMPONENTES BIOACTIVOS DE LOS ALIMENTOS EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL FRENTE A RETOS METABOLICOS SOBRE LA HOMEOSTASIS: DIETA OBESOGENICA Y ENVEJECIMIENTO"
- Activitats a realitzar: Manipulació animals de laboratori, anàlisis bioquímiques i de Biologia Molecular rutinàries
- Duració contracte: 1 novembre 2018 fins 28 gener 2020
- Es valorarà positivament la titulació per la manipulació d'animals de laboratori
- Per accedir a la sol·licitud: 

https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesObertes.html (codi beca: 2018-09-443-ARDÈVOL, Anna M.) Nota important: Per accedir a la sol·licitud haureu de demanar accés prèviament si no sou estudiants de la URV.


- Període de sol·licituds: del 14/09/2018 al 23/09/2018

- Contacte: Anna Ardévol, mobiofood(ELIMINAR)@urv.cat

----------------------------------------------------------------------------------------

Convocatoria Beca Predoctoral:

- Apoyo al proyecto "EFECTOS PREVENTIVOS A LARGO PLAZO DE COMPONENTES BIOACTIVOS DE LOS ALIMENTOS EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL FRENTE A RETOS METABÓLICOS SOBRE LA HOMEOSTASIS: DIETA OBESOGÉNICO Y ENVEJECIMIENTO"

- Actividades a realizar: Manipulación animales de laboratorio, análisis bioquímicos y de Biología Molecular rutinarios

- Duración contrato: 01 de noviembre 2018 hasta 28 de enero 2020

- Se valorará positivamente la titulación para la manipulación de animales de laboratorio

- Para acceder a la solicitud:

https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesObertes.html (código beca: 2018-09-443-ARDÈVOL, Anna M.) Nota importante: Para acceder a la solicitud deberá pedir acceso previamente si no es estudiante de la URV.

- Periodo de solicitudes: del 09/14/2018 al 09/23/2018

- Contacto: Anna Ardévol, mobiofood(ELIMINAR)@urv.cat

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar