Universitat Rovira i Virgili

Ximena Terra

ORCID

ResearchGate

Soc Llicenciada en Bioquímica per la Universitat Rovira i Virgili (2004) i Doctora en Bioquímica amb Menció Internacional per la mateixa Universitat (2009). Actualment, soc Professora Lectora en Nutrició Molecular en la Universitat Rovira i Virgili des de 2018 i investigadora sénior del grup de recerca MoBioFood des de 2013. El grup de recerca està centrat en la modulació de la resposta endocrina, metabòlica i inflamatòria que exerceixen compostos bioactius dels aliments en el context de l'obesitat i altres desajustos metabòlics. Concretament, la meva recerca està centrada en els efectes dels flavonoides en la integritat de la barrera intestinal associada a obesitat i als canvis de la microbiota intestinal. En paral·lel, lidero una col·laboració científica aplicant el coneixement sobre els trastorns metabòlics en l'àmbit del càncer de cap i coll.


He publicat tres capítols de llibre, 60 articles de recerca internacionals indexats (40% com primera, última o autora de correspondència) amb 1736 cites, amb una citació mitjana per article de 30,5, que produeix un h-índex de 24 (15.11.2022), i dues patents. He participat en més de 50 congressos nacionals i internacionals.


Durant el meu Doctorat en el grup de recerca de Nutrigenòmica, Departament de Bioquímica i Biotecnologia (URV), vaig analitzar l'efecte dels compostos derivats de plantes en els mecanismes moleculars relacionats amb la inflamació associada a l'obesitat in vivo i in vitro. En aquest període, vaig fer una estada internacional en l'Institut de Patologia General en la Universitat de Sacre Cuore a Roma durant tres mesos, sota la supervisió de la Dra. Paola Palozza. Aquesta estada va ser finançada per una beca de l'organització europea COST. Després, vaig realitzar una estada postdoctoral (2009-2013) en el "Grup de Recerca de Fisiopatologia de l'Obesitat" de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, finançat per CIBER Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició. També vaig realitzar una estada de recerca postdoctoral durant sis mesos en Imperial College London en 2016 i 2017 sota la supervisió del Dr. Jacques Behmoaras en el Center for Complement &Inflamation Research (CCIR), que va ser parcialment finançat per una beca Erasmus+. Tots dos grups encara estan col·laborant en un projecte comú, analitzant la patofisiologia de la diabetis tipus 2 i NAFLD en l'obesitat i envelliment.


A part de la meva activitat docent en els Graus en Bioquímica, Química i Enologia, estic supervisant dos treballs de fi de grau, dos treballs de fi de Màster i una tesi doctoral que es defensarà al febrer 2022.