Universitat Rovira i Virgili

Mayte Blay

ORCID

ResearchGate

Soc professora Titular de la Universitat Rovira i Virgili (URV) a Tarragona des del 2003.He publicat més de 80 articles científics en revistes internacionals indexades al Jurnal of Citation Reports. El meu index h-index és 27 (WOS-2019). El meu promig de cites per article és de 26.81 i he estat citada 2145 vegades. Actualment pertanyo i coordino el Grup de Recerca MoBioFood, reconegut per la Generalitat de Catalunya.

He rebut tres premis consecutius de recerca per l'ANECA (l'últim al 2014).

He supervisat 4 tesis doctorals, totes elles defensades amb Menció Europea. En docència, he rebut 3 premis de docència (l' últim al 2018) i imparteixo docència en tots els nivells acadèmics universitaris (Grau i Màster). Des del 1996, la meva recerca s'ha centrat en l'estudi de la bioactivitat de les proantocianidines, un grup de flavonoides presents en els aliments de la dieta humana i el seu paper protector front a malalties amb un component inflamatori principalment associat a la Síndrome Metabòlica.

També he estudiat la funció anti-inflamatòria i immunomoduladora dels components bioactius dels aliments com ara proantocianidines, isoflavones, àcids grassos i resveratrol d'extractes naturals i com a substàncies pures.

Tinc experiència en el treball amb models d'inflamació in vitro que inclouen macròfags i cèl.lules immunes, sistemes de co-cultiu adipòcit-macròfag, cèl.lules escumoses, cèl·lules intestinals i cultius primaris de macròfags. adipocyte-macrophage co-culture systems and primary cultures of human cell macrophages. També he treballat extensament en models in vivo (rata) d'inflamació crònica com es la obesitat induïda per una dieta de cafeteria i models d'inflamació aguda induïda per endotoxines, o models de diabetis induïda per estreptozotocina, entre d'altres.

En els darrers anys, hem dilucidat els mecanismes d'acció de les proantocianidines en el seu efecte anti-inflamatori així com les vies de senyalització (NF-kB) i el perfil d'expressió gènica diana de les proantocianidines en diferents contextos patològics, usant tècniques òmiques.

En paral·lel, he descrit l'activitat de les proantocianidines com a moduladores de l'activitat de les cicló-oxigenases in vitro i he caracteritzat aquesta inhibició clau per entendre la seva funció anti-inflamatòria vivo. Ademés de modificar l'estat d'estrés oxidatiu general dels organismes que reben proantocianidines de forma beneficiosa.

Hem puntualitzat la importància dels eicosanoids i les epoxigenases en la obesitat en diferents soques de rata.

Actualment estem estudiant la interacció de components de la dieta amb el sistema enteroendocrí i els seus efectes sobre la sacietat, la integritat de la barrera intestinal i el seu efecte modulador intestinal, a demés d'estudiar els efectes sobre la microbiota intestinal i els seus efectes epigenètics.