Universitat Rovira i Virgili

Anna Ardévol

ORCID

ResearchGate

Catedràtica d'Universitat de la Universitat Rovira i Virgili. Té més de 100 articles publicats en revistes internacionals indexades segons el JCR (la mitjana del nombre de cites per article és de 19,29). El seu factor H és de 26. Ha estat responsable de quatre projectes de recerca finançats pel MINECO. Ha dirigit i codirigit fins a 6 tesis doctorals, totes amb un Grau Doctoral Europeu/ Internacional. Té reconeguts quatre sexennis consecutius de recerca (l'últim: 2010-2015).

Com a docent té reconeguts cinc quinquennis en cursos de Grau i Màster. Ha desenvolupat tasques de gestió com Coordinadora de Màster i Doctorat a la URV durant sis anys, secretària de Departament i Vicerectora de relacions internacionals a la mateixa URV.

La seva recerca ha estat durant anys al voltant de la bioactivitat de proantocianidines, compostos fenòlics àmpliament distribuïts en la naturalesa (fruites, verdures) que han estat descrits com a protectors contra malalties cardiovasculars, càncer i malalties inflamatòries.

El seu treball ha donat suport l'activitat d'aquests compostos com a senyals naturals específics a través de les quals la naturalesa es coordina amb el cos humà, amb el teixit adipós, i amb el sistema endocrí. El seu treball ha donat suport a la bioactivitat d'aquestes molècules com a protecció contra alguns trastorns de l'homeòstasi de la glucosa, un camp poc explorat prèviament.

En l'actualitat, treballa amb la interacció de proantocianidines amb el sistema enteroendocrí. Tenint com a objectiu comprendre com aquests compostos interactuen amb les cèl·lules endocrines intestinals, quins mecanismes moleculars participen en aquesta interacció i com aquesta interacció afecta el consum d'energia i el metabolisme. Els resultats més recents demostren l'efectivitat d'algunes dosis específiques de proantocianidines de llavor de raïm com a agent saciant.